Omstreeks 1880

De haven van Hellevoetsluis is in de jaren, door de oorlogen, steeds belangrijker geworden. En een belangrijke haven moet goed worden beschermd. Militairen zorgen voor controle aan de poorten en lopen er wacht. Als er oorlog dreigt, wordt de vesting in staat van verdediging gebracht. Brielle en Hellevoetsluis maken met de tussenliggende Rijksstraatweg deel uit van de verdedigingslinie: de Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet. 

Kustbatterij

In 1880 wordt de Kustbatterij, kazerne Haerlem en het Kruit- en Projectielenmagazijn gebouwd. De kustbatterij wordt aangelegd om vijanden die het Haringvliet op willen stromen, te stoppen. De kanonnen kunnen daarom dwars over het Haringvliet schieten en vijandige schepen van opzij raken. Door driehoeksmetingen, vanuit twee meetstations buiten de vesting, wordt de snelheid van een naderend schip bepaald, waarna de kanonnen in de juiste positie worden gezet. Het grote kanon, 24 cm IJzer, is sinds 2013 hier weer te bezichtigen.

Kazerne Haerlem

Ook Kazerne Haerlem, in de volksmond ook wel Fort Haerlem, werd rond dezelfde periode opgeleverd. In deze grote, degelijke kazerne werkten en verbleven het personeel van FrontI-II. Het gebouw bestaat uit drie lagen, waarvan er maar twee zichtbaar zijn; een gehele verdieping bevindt zich ondergronds, in de kelder. Op het dak zit een metersdikke grondlaag om granaten te stoppen en alle muren zijn metersdik; een toen-bomvrije veilige haven.

Forten

Langs de Rijksstraatweg werden de forten Noorddijk en Peltsersdijk gebouwd als onderdeel van de vestingwerken. De hoger gelegen Rijksstraatweg is de hoofdweerstandslijn. Het gebied tussen het strand en duinen en de weg kan in geval van gevaar onder water worden gezet. Zo wordt het de vijand moeilijk gemaakt verder te komen. De dijk zelf blijft in zo’n geval boven water, maar konden vanaf de forten worden beschoten.

De Kustbatterij en de verdedigingswerken helpen Hellevoetsluis en omgeving veilig te houden. Op moment van bouw en oplevering, waren het zeer degelijke, veilige constructies. Naar mate de jaren, veranderden oorlogstechnieken en -technologiën, en daarom ook de functie van de verdedigingslinie.

Menu